Coaching e/o counseling vormen en trajecten .

Mijn aanpak in het coachen bestaat uit een intuïtieve , doelgericht en keuze aanpak. Dit omdat ik de vrijheid van de mens als een hoog goed beschouw. Vrijheid in wezen betekent dat je kunt kiezen en we zijn allemaal unieke mensen met elk hun eigen ‘voor en afkeuren’. Daarom is mijn ‘op weg gaan’ met de klant, een met haar/hem samengesteld uniek en op de persoon afgestemde en samengestelde aanpak. Zodat dat mag leiden tot een positieve verandering in hun leven. Wat niet betekend dat je vast gezet zit in de gekozen aanpak ,als blijkt dat je tijdens het coaching traject af wilt buigen naar een andere aanpak dan is dat ten alle tijde mogelijk. De basis van vrijheid is de kracht om te kiezen. Dus de keuze is aan jou, jij bent de dirigent van het coaching proces en ik wandel al luisterend, vragend en ontdekkend met jou mee. Vanuit een liefdevolle houding en vanuit mijn eigen vraag naar jou toe ‘hoe kan ik nuttig voor je zijn ? ‘ Hoe kan ik je steunen terwijl jij de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf…Samen gaan kijken hoe je wel daar kunt komen waar jij heen wilt of hoe jij op kunt ruimen wat jouw zo in de ‘weg ‘ staat .!…….

Allereerst heeft het mijn persoonlijke voorkeur om elkaar in de vorm van één op één, werkelijk in levende lijve (life) te ontmoeten. Maar mocht je het prettiger vinden of andere redenen hebben om daar niet voor te kunnen of willen kiezen dan is het ook mogelijk om elkaar via beeldbellen , Skype of Zoom te ontmoeten.

Hoe kan een coaching sessie er onder ander dan uit zien? Allereerst elk coaching traject is uniek en volledig afgestemd op de noden en behoeften van de klant. Er zijn talloze mogelijkheden om een sessie in te vullen. Bijvoorbeeld: Mocht je van wandelen houden en zelf ook aangeeft dat het voor jou makkelijker praten is als je wandelt dan is het mogelijk om de sessie al wandelend te maken. Ben jij iemand die creatief is aangelegd of onder ander een beeld denker bent dan is het mogelijk om het verhaal , emotie of gedachten wat je wilt vertellen en of delen, dit toe te lichten met of te vertellen aan de hand van tekenen , schilderen of eventuele andere creatieve uitingen.

Het kan ook zijn dat je je verhaal, emoties of gedachten graag verteld of uitlegt aan de hand van wat je in de natuur ziet ,ontdekt of beleeft, dan is het mogelijk om eventueel een particuliere belevingstuin te bezoeken. Daardoor kan het ook mogelijk zijn/ worden om dichter bij jezelf te komen ‘en meer zicht’ te krijgen op wat er in je leeft en beweegt. Ik wil hierbij wel aangeven dat ik geen creatieve therapeut ben maar wel gebruik wil maken van alle eenvoudige creatieve hulpmiddelen die wij als mens beschikbaar hebben.

En natuurlijk is ‘het gesprek’ de basis van elke sessie, en een gesprek kan ook in verschillende uitvoeringen gebruikt worden. Bijvoorbeeld de één heeft of kan veel woorden nodig hebben om te uiten en de ander kan juist door stilte, lichaamstaal of gebaren heen veel vertellen. Je zult in het gesprek merken dat ik vooral gebruik maak van de volgende vragen:

Wie ben ik ? …..Wat wil ik ? …..Wie wil het ?….Wat kan ik ?….Wat ga ik er aan doen ?… Wanneer ?

Uiteindelijk kan ik jou niet ‘genezen’ dat is ook mijn plaats niet!!! Ik kan met jou mee wandelen, samen op weg, opzoek naar jezelf, wie jij bent, en jou manier van willen en kunnen leven. Om de HOOP te vinden in de hopeloosheid, een antwoord vinden waar er geen lijkt te zijn. Ik ben er van overtuigt dat het antwoord wel degelijk al bij jou bekend is, maar ondergesneeuwd door al het verdriet, angst, boosheid etc is. En wat is er dan mooier en hoopgevender dan uiteindelijk door onder ander een coaching traject te mogen ontdekken dat het er niet toe doet wat er is gebeurt.! Maar dat het er om gaat wat jij er mee doet. Je kunt niet veranderen wat je hebt gedaan of wat je is aangedaan, maar we hebben een keuze in hoe we reageren op onze ervaring. En je kunt kiezen hoe je nu leeft. En leven, het leven waarin jij jezelf in bent. Waarin jij je vrij voelt.!

Rouw & Verlies: Het kan zo maar zijn dat jij in een proces van rouw & verlies zit, en dan hoeft dat lang niet altijd gerelateerd te zijn aan overlijden van een dierbare.Zelfs ook als je te maken krijgt met de eindigheid van je eigen leven. Of met het verlies van baan , onverwerkt verdriet, relaties, pijn of boosheid , huis, vrienden of andere oorzaken hebben we ten alle tijde een proces van verlies en rouwen door te maken. Ook dan kun je een beroep op mij doen en ben ik beschikbaar om dit proces samen door te wandelen, jij als hoofdpersoon en ik als gids, begeleider. Samen op weg.!……

Geestelijke zorg / gezelschapsmaatje : Het kan ook zijn dat jij opzoek bent naar totaal iets anders, ook niet direct voor jezelf maar voor je ouders, ouder of iemand die je kent, die beginnend dementerend is of eenzaam en behoefte heeft aan contact of wat extra geestelijke zorg. Aangezien mijn wortels in de psychogeriatrische zorg ( Dementie onder ouderen) liggen en ik nog steeds hart heb voor deze groep, ben ik ook hier voor te benaderen en eventueel in te huren. Wat houdt dit dan in.? Het regelmatig bezoeken van de klant en eventueel eenvoudig samen creatief doen, muziek luisteren , samen lezen, spelletjes en wandelen etc of het gesprek aan gaan in verband met levensvragen. Ook hier geldt elke klant is uniek, dus elk afgesloten contract zal een op de persoon afgestemde overeenkomst zijn.

Het eerste kennismaking/ ontdekkingsgesprek is gratis. Als hier uit een match komt en er kan een op maat afgestemde overeenkomst ontstaan dan kost het vervolg € 30,- per uur ( incl materialen) Mocht er onverhoopt financiële moeite zijn.? geef dit aan, het is altijd bespreekbaar om naar een passende oplossing te kijken.

©️ 2021 Gerda Sinon-Brander Lifecoache & Rouwcounselor

%d bloggers liken dit: