Over

Samen op weg…………………………..…….

Even voorstellen, Ik ben Lifecoach & Rouwcounselor Gerda Sinon-Brander, 62 Lentes jong vol passie voor mensen, in alle leeftijden, geslacht, ras en geaardheid of andere gronden. Een mensen mens, ik wil er voor alle mensen zijn jong en oud, om tot zegen te zijn voor de ander. Juist hen die zich niet gezien en /of gehoord voelen. Waaraan door de maatschappij voorbij gegaan wordt.

Door mijn leven heen heb ik veel meegemaakt ( op 7 jarige leeftijd al mijn vader verloren aan de ziekte van Hodgkin , rouw loopt zo ie zo als een rode draad door mijn leven) En ik heb veel verschillende dingen gedaan, mijn wortels liggen in de zorg. De psychogeriatrische zorg ( Dementie onder ouderen, waarin ik ook nu nog o.a. als zorg hulp actief ben ) in de loop van de jaren heb ik ongeveer 18 jaar les gegeven op 2 openbare basis scholen voor het vak ‘Godsdienstig Vormend’ onderwijs, ook wel Godsdienstles of levensbeschouwing genoemd. Dit heeft naast onze eigen kinderen, ook de liefde gegeven om er ook voor kinderen in het algemeen te willen zijn. In deze periode heb ik mijn Basis Theologie studie ( Gods leer ) hbo – niveau gedaan en gehaald. Deze benaming komt vooral uit de Christelijke traditie en wordt daarom overwegend gebruikt voor de (studie van de ) geloofsinhoud van het Christendom. Deze studie zie ik als een inhoudelijke waardevolle toevoeging en meerwaarde geven aan mijn coach zijn van vandaag. Daarom is voor mij het onderstaande ook erg belangrijk.

Respect & Gelijkwaardigheid

De coach behandelt de klant met respect, integriteit en vanuit het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat een coach onpartijdig is, niet discrimineert en niemand uitsluit op gronden van geslacht, ras, geaardheid of op andere gronden. Een coach is het instrument waardoor mensen zichzelf kunnen ontmoeten en hun pad kunnen vinden. Zij begeleidt mensen vanuit de visie dat ieder mens zijn eigen pad heeft en zelf weet wat goed voor hem / haar is. De coach draagt door het bevorderen van bewustzijn bij aan een leefbare wereld voor mens, dier en milieu.

In het jaar 2019-2020 ben ik ‘tot de COVID uitbrak’ ingehuurd en actief geweest als Geestelijke verzorger in een zorg villa van Korian , Villa ‘de Gardiaan’ te Dongen.

In het jaar 2020 heb ik mijn Diploma van de erkende opleiding ‘ Lifecoach ‘ hbo-niveau gehaald bij CIVAS met de Accreditaties: BATC, BGN, CAT, KTNO, NVST, VBAG, VVET

In 2021 heb ik bij CIVAS de erkende opleiding ‘Rouwcounseling’ hbo niveau positief afgerond en mijn diploma gehaald met de volgende accreditaties: KTNO, BATC, NVST, ABvC, VBAG, VVET

In 2022 heb ik bij CIVAS, ter professionalisering van mijn natuurlijke houding de erkende opleiding ‘ NLP’ = Neurolinguïstisch Pragrammeren mbo+ niveau positief afgerond. accreditaties: BATC, ABvC, BGN, KTNO, CAT

Mijn kernwaarden zijn, Vrijheid, Geloof, Respect, Ontmoeting, Verbinding en Hoop, als ik naar mijzelf kijk, dan zie & weet ik dat ik hier sterk uit leef. Vooral Geloof wordt door mij tweeledig beleefd. Het geloof in een God die voor mij werkelijkheid is en waarmee ik vanuit relatie leef. En Geloof in de ander, mijn medemens waar ik naar wil uitreiken, met passie en bezieling,er van uitgaande dat in elk mens een kern van goedheid zit, omdat wij allemaal een schepping zijn uit Gods hand. Maar deze kern van goedheid kan door omstandigheden diep, diep verstopt zitten.Voor mij draait het daarom ook om het welzijn van de mens, om ontmoeting, ontdekking en verbinding, om de liefde en de daaruit voortkomende dienstbaarheid, maar ook om gerechtigheid, d.w.z. dat mens en schepping tot hun recht komen op de manier waarop ze bedoeld zijn.

Ja je leest het goed, in elk mens, en elk mens heeft vrijheid van keuze maar soms zijn wij ook daar door omstandigheden het zicht op kwijt. Het zicht om de juiste en gezonde keuze te maken die het vlammetje van hoop in het hart weer aanwakkert waardoor het leven en de reis die wij in het leven doormaken weer waardevol wordt. En in dit proces wil ik er juist voor iedereen zijn, Jong en Oud “ ! En ook vooral zij die zich niet gezien of gehoord voelen, of tussen wal en schip vallen. Mijn basis uitgangspunten van mijn handelen ligt altijd bij het belang van de klant, en de luisterende houding . Luisteren,luisteren en luisteren dat is waar ik persoonlijk allereerst voor kies om ‘in de relatie’ klant en coach te willen staan. Ik wil voor zover mogelijk in de noden van de klant voorzien, er zijn voor hem of haar en dienen vanuit onze liefde. “God heeft niet alleen de christelijke wereld geschapen maar de hele wereld “ !!!!!

Wat bied ik aan ; Lifecoaching, Rouw & Verlies counseling (begeleiding) , Open inloopspreekuur (gratis) , Samen op Pad wandeling, Meerdaagse Samen op Pad wandelingen, Geestelijk zorg e/o gezelschap maatje . Voor meer info over bovengenoemde mogelijkheden : zie pagina Coaching trajecten & Rouwcounseling mogelijkheden en pagina Tarieven.

©️ 2020 Gerda Sinon-Brander Lifecoache & Rouwcounselor

Ontmoeting, delen en verbinding.🍁
Elk seizoen heeft z’n charme en is een tijd van ontvangen, doorleven, en omarmen.
Heb je behoefte om al wandelend in één van de seizoenen vanuit vrijheid in verbondenheid je verhaal van zorgen te delen ?
Neem via het contact formulier van deze site vrijblijvend contact met mij op en maak een wandelafspraak. Ik zie je graag tegemoet.
Weet je welkom. Warme groet, Gerda
Lifecoach / Rouwcounselor